Дмитро Мельник

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання персональної та конфіденційної інформації, що отримується від користувачів сайту melnik.top (далі – Користувачі).

Договір публічної оферти (далі – Договір) – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті melnik.top.

Діюча Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту melnik.top. Додаткові правила про захист персональних даних можуть застосовуватися до певних категорій користувачів (наприклад, Клієнтам).

Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики, тлумачаться відповідно до Договору та чинним законодавством України (зокрема, ЗУ «Про захист персональних даних»). Текст Політики постійно доступний у мережі Інтернет на сайті melnik.top.

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту melnik.top означає надання Користувачем беззастережної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо користувач не згоден з умовами Політики.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє сайт.

1.1. Сайт, власником якого є ФОП Мельник Дмитро Сергійович (далі – Компанія), збирає, одержує доступ і використовує в певних Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов’язану з Користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Сайт використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача.

Файли cookies – це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач, і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в налаштуваннях браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при реєстрації на Сайті, оформленні придбання інфопродукту або послуги, оформленні заявки на отримання безкоштовної демопослуги, а також при подальшому використанні Сайту. Обов’язкова для надання Компанії інформація позначена спеціальним чином. Обов’язковою для надання Користувачем інформацією є: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд. Для отримання демопослуг, таких як «Історія життя за датою народження», «Діагностика по фото» та ін. користувачеві необхідно вказати в повідомленні за месенджером опціонально або дату свого народження, або свою фотографію, що є необхідними через специфіку езотеричної послуги, зокрема для настроювання на енергетику клієнта. Вищезгадані персональні дані клієнтів не передаються 3м особам.

1.5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб’єктом персональних даних або що підлягають опублікуванню або обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону.

1.6. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

1.7. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак, Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів.

2.1. Головна мета Компанії при зборі персональних даних – надання доступу Користувачам до замовлених відеокурсів або аудіокниг, надання езотеричних послуг, а також супровід стосовно вирішення певних технічних питань. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:

 • идентифікації Користувачів;
 • вирішення спорів, захист інтересів в правоохоронних, або інших державних органах;
 • виявлення і припинення шахрайських дій;
 • вдосконалення та поліпшення якості відеокурсів та аудіокниг, розробки та розвитку Сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
 • інформування користувачів про послуги, цільового маркетингу, оновлення послуг і рекламних пропозицій на підставі інформаційних переваг користувачів;
 • розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти;
 • порівняння персональних даних для підтвердження їх точності та перевірки їх третіми сторонами у випадках, передбачених законодавством;
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

2.2. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено в цілях пункту 2.1.

3. Умови і способи обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або подання до месенджеру Компанії заявки на отримання езотеричної послуги або демопослуги (в усній або текстовій формі).

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.4. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

 • Користувач висловив згоду на такі дії;
 • передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору / угоди з Користувачем;
 • передача уповноваженим органам державної влади України з підстав і в порядку, встановлених законодавством України;
 • така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
 • передача інформації з метою проведення аудиту;
 • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Договір з Компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання тієї чи іншої послуги;
 • в результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

3.5. Треті особи, які отримали від Компанії доступ до персональних даних, зобов’язані надалі не розкривати стороннім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.6. Обробка персональних даних Користувача здійснюється змішаним способом з використанням баз даних на території України. Транскордонна передача даних не здійснюється.

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних.

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або звернувшись до Компанії через зазначені на сайті контакти.

4.2. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час.

4.3. Компанія обробляє персональні дані, технічну інформацію і іншу інформацію протягом всього терміну дії Договору і протягом 5 (п’яти) років після його розірвання, за винятком випадків, коли інші строки зберігання вказані у законі України. Компанія обробляє персональні дані клієнтів до досягнення цілей обробки персональних даних.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача.

5.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.2. Компанія не приймає рішень, які зачіпають права та законні інтереси користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, за винятком випадків надання інформації за результатами запиту, зробленого самим Користувачем з використанням інтерфейсу автоматизованих систем.

5.3. При прийнятті юридично значимих рішень, взаємодії з Користувачами третіх осіб на прохання Компанії, на виконання угод з Користувачами або за запитами користувачів здійснюється не автоматизована обробка персональних даних в обсязі, обумовленому цілями такої взаємодії, і з дотриманням вимог щодо безпечності інших даних.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. У разі втрати або розголошення персональної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана персональна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Компанією;
 • була розголошена за згодою Користувача;
 • розкрито відповідно до акту компетентного державного органу або суду.

6. Вирішення спорів.

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути щодо застосування цих правил, будуть, по можливості, вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов’язковим. Термін передачі відповіді на претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання Стороною.

6.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права, незалежно від місця перебування Користувача.

6.3. У разі якщо сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України в суді за місцем знаходження Компанії.

7. Додаткові умови.

7.1. Компанія має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти через Сайт або за адресою: melnikinbox@gmail.com.